Výbor z díla C. G. Junga – díl 5.

  • vázaná
  • 1. vydání
  • 2021
  • počet stran: 324
  • ISBN: 978-80-907905-2-0

899 Kč

Výbor z díla V.

Snové symboly individuačního procesu (Psychologie a alchymie I.)

Carl Gustav Jung


Anotace

Revidované vydání pátého svazku „Výboru z díla C. G. Junga“. Kniha obsahuje první část Jungovy rozsáhlé práce „Psychologie a alchymie“. Po „Úvodu do nábožensko-psychologické problematiky alchymie“ následuje zásadní příspěvek k tématu individuace: „Snové symboly individuačního procesu“; v něm se autor zabývá snovými obrazy provázejícími onen proces, v jehož průběhu každý člověk naplňuje své určení. Jung z velmi rozsáhlé snové série vybral pro účely této části 59 snů, které neobsahují osobní materiál a mohou proto sloužit k demonstraci obecných pravidel interpretace a správného porozumění symbolickým snovým obrazům. Text je doplněn množstvím černobílých ilustrací, aktualizovaným poznámkovým aparátem a rejstříkem.


„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst.“

Carlo Goldoni